Banner

Vältolererat

Fördel Cipralex
Depressioner är vanliga, riskfyllda och svårbehandlade. Biverkningar riskerar att minska patientens följsamhet och allvarligt försena eller störa behandlingsresultatet.1-2,3-4 Att undvika biverkningar i så hög utsträckning som möjligt är därför väsentligt för att uppnå ett resultat där patienten tillfrisknar, kan återgå till arbetet och ha ett socialt umgänge.

Kliniska studier visar att få patienter avbryter behandling med Cipralex p.g.a. biverkningar. Cipralex är lika vältolererat som Citalopram5 – och mer vältolererat än Efexor Depot (Venlafaxin).3

Mer vältolererat än SNRI

tolerabilitetstest 

Referens: Montgomery et al Neuropsychobiology 2004; 50:57-64

Ta utsättningssymtomen på allvar
Även om utsättningssymtom normalt sett inte är livshotande, kan de vara skrämmande för den enskilde patienten. Utsättningssymtom kan försämra livskvaliteten, få patienten att tro att symtomen på depression har kommit tillbaka eller att ett beroende alternativt en allvarlig sjukdom har utvecklats. Även arbetsförmåga, körskicklighet och vardagsaktiviteter kan påverkas dramatiskt av utsättningssymtom.6 Det innebär att utsättningssymtom alltid skall tas på allvar – aldrig nonchaleras.

Mindre utsättningssymtom med Cipralex

Utsättningssymtomen

Referens: Montgomery et al Neuropsychobiology 2004; 50:57-64.

 

Referenser:

  1. Boulenger et al Curr Med Research and Opinion, Vol 22, No 7, 2006, 1331-1341.
  2. Wade et al Curr Med Research and Opinion Vol 23, no 7, 2007, 1605–1614.
  3. Montgomery et al Neuropsychobiology 2004; 50:57-64.
  4. Baldwin et al Br Journal of Psychiatry 2006; 189: 264–272.
  5. Susan M Maixner, John F. Greden. Depression and anxiety, volyme 8 suppl. 1:43–53(1998).
  6. Montgomery et al Clinical Journal of Psychiatry 2005; 66:1270-1278.

 

Publicerad: 2012-10-02
Sidan uppdaterades senast: 2012-10-12
Du lämnar nu cipralex.se
Cookie Policy